Begeleiding

Onmiddellijke hulp en begrip krijg je van je klassenleraar. Met persoonlijke probleempjes kun je bij haar of hem terecht. In het 1ste jaar en het 2de jaar van de B-stroom heb je elke week een uurtje "Sociale activiteit". Daarin begeleidt je klassenleraar je bij het leren, bij het goed functioneren op school en bij het samenleven met je klasgenoten.

Leerlingbegeleiding

Is je klassenleraar er toevallig niet, of heb je ernstiger problemen, dan kan je naar de leerlingbegeleider. Voor het 1ste tot en met het 3de jaar is dat mevr. Aché en voor de overige jaren de heer Hendrickx.

CLB

Het Vrije Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het vrij en gemeentelijk onderwijs van Leuven (VCLB Leuven) ondersteunt de school en de ouders om de gezondheid en de groei- en ontwikkelingskansen van de jongeren te bevorderen en biedt hulp aan leerkrachten, ouders en leerlingen wanneer er zich problemen stellen. Deze begeleiding wordt voorzien op vier domeinen:

  • gezondheidszorg (vroeger Medisch Schooltoezicht);
  • schoolloopbaanbegeleiding (studiekeuze, oriëntering);
  • het leren en studeren (hulp bij leerproblemen);
  • de sociale en emotionele ontwikkeling (het welbevinden van de leerling).

Het medisch onderzoek wordt in het 1° en 3° jaar georganiseerd. Leerlingen en ouders kunnen een afspraak vragen met de CLB-anker via Smartschool of via het postbakje op school.

Voor meer informatie kan je terecht bij onze contactpersoon:

Mevr. An MORIAU (CLB-anker)
Karel Van Lotharingen 5
3000 LEUVEN
Tel: 0490/64 51 47
an.moriau@vclbleuven.be

Onze schoolarts is Dr. Lut TUTS.
Tel: 0490/64 51 87

Suzanne BRIERS is onze schoolverpleegster.
Tel: 0490/64 51 80

 

Hulp voor jongeren buiten school of CLB

Hulp voor jongeren via telefoon of web