Evaluatie

Dagelijks werk (DW)

De leerling wordt doorlopend beoordeeld voor taken - lesoverhoringen - medewerking in de klas - houding tegenover het vak (stiptheid, inzet, zorg en nauwkeurigheid) - sociale houding en correct gedrag.

Er zijn 4 DW evaluatieperiodes die ongeveer even lang zijn. Ze tellen elk voor 1/4 mee.

Examen 1ste graad A en 2de graad TSO

Er zijn 3 examens die elk voor 1/3 meetellen. Het jaartotaal wordt berekend in een verhouding van 40% voor DW en 60% voor examen. ***

Examen 1ste graad B en 2de graad BSO

Er zijn 3 examens die elk voor 1/3 meetellen. Het jaartotaal wordt berekend in een verhouding van 50% voor DW en 50% voor examen. ***

Examen 3de graad TSO

Er zijn 2 examens: examen 1 telt voor 2/5 en examen 2 telt voor 3/5 van de examenpunten. Het jaartotaal wordt berekend in een verhouding van 40% voor DW en 60% voor examen. ***

Examen 3de graad BSO

Er zijn 2 examens: examen 1 telt voor 2/5 en examen 2 telt voor 3/5 van de examenpunten. Het jaartotaal wordt berekend in een verhouding van 50% voor DW en 50% voor examen. ***

Deliberatie

Bij beslissing van de klassenraad:

  • kan een vakantiewerk opgelegd worden voor een vak waarin een leerling tekorten vertoont. De beoordeling van dit werk is mede bepalend bij de deliberatie van het volgende schooljaar.
  • kan uitzonderlijk een bijkomende proef toegestaan worden.

 

*** Voor een aantal vakken kan een examen vervangen worden door een waardecijfer dat de samenvatting is van de permanente evaluatie voor dat vak. Dit cijfer wordt verrekend op dezelfde manier als een examen.