Nieuwe richting: Industriële ICT!

IT-ers gezocht, dringend!

GITO Tervuren speelt in op het nijpende tekort aan informaticaprofielen op de arbeidsmarkt en begint op 1 september 2017 met een 5de jaar Industriële ICT.

De digitale wereld kent een enorme evolutie. Alle moderne technologie wordt gestuurd door processoren of computers. De lijst met knelpuntberoepen van de VDAB toont een uitgesproken nood aan technici met een degelijke kennis van industriële netwerken en procesbeheersingssystemen.

Daarom heeft GITO Tervuren beslist om volgend schooljaar met een 3de graad Industriële ICT van start te gaan. Hiermee biedt de school een antwoord op de groeiende vraag naar installatie- en onderhoudstechnici met voldoende basiskennis van elektronica, analoge en digitale signaalverwerking.

Ben je geboeid door computers en datacommunicatienetwerken, dan is Industriële ICT in GITO Tervuren beslist iets voor jou. Als je afstudeert, kan je doorstromen naar het hoger onderwijs. Maar misschien komen de bedrijven je al wegplukken nog voor je je diploma behaalt.