2 BVL Office & retail / Verzorging - Voeding

Vakken Aantal Uren
Frans 3
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
Maatschappelijke vorming 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 1
Sociale activiteiten 1
Wiskunde 3
ICT- en klaviervaardigheden 2
Initiatie in administratie, retail en logistiek 2
Personenzorg 2
Zorg voor leef- en woonsituatie 2
Zorg voor voeding 3
Totaal 32