Eerste leerjaar B

Vakken Aantal Uren
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
Maatschappelijke vorming 3
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 3
Sociale activiteiten 1
Techniek 6
Wiskunde 5
Totaal 32
Voor wie: 

Binnen een kleine klasgroep wordt zowel aandacht besteed aan een basisvorming in algemene vakken als aan praktijkvakken. De beslissing om de leerling dit aangepast onderwijs te laten volgen wordt bij voorkeur eerst uitvoerig besproken in de basisschool en met het CLB. 

Mogelijkheden: 

Na het eerste jaar B kan een leerling het volgende jaar overschakelen naar 1A. De meeste leerlingen stromen door naar BVL.