TSO - Business education

Vakken Aantal Uren
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
Frans 4
Lichamelijke opvoeding 2
Geschiedenis 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Bedrijfseconomie 6
Informatica 4
Totaal 32
Voor wie: 

Handel drijven is een zeer complex gebeuren. Je verwerft hierin inzicht dankzij de vakken toegepaste economie en boekhouden. Kennis van informatica en moderne talen is in deze richting echt onmisbaar.

Mogelijkheden: 

Vanuit 3 business education is de meest logische stap 4 business education. Als je toch ondervindt dat deze richting niets voor jou is, kan je nog overschakelen naar onze andere technische afdelingen. Je moet er dan wel rekening mee houden dat je een kleine achterstand hebt in te halen. Vanuit 3 business education kan je ook overschakelen naar onze beroepsrichtingen. Kantoor is de afdeling die het beste aansluit bij business education.