TSO - Sociale en technische wetenschappen

Vakken Uren
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2
Frans 3
Lichamelijke opvoeding 2
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Wiskunde 3
Informatica 1
Integrale opdrachten 6
Natuurwetenschappen 4
Sociale wetenschappen 3
Totaal 32
 
Voor wie: 

Ben je communicatief, sociaal en leergierig? Heb je een ernstige en zelfstandige studiehouding? Heb je interesse voor voeding en toegepaste (sociale en natuur-) wetenschappen? Ben je creatief en werkt graag in team? Dan is deze studierichting echt iets voor jou!

Mogelijkheden: 

De studierichting sociale en technische wetenschappen kan je starten in het derde jaar en loopt door tot in het zesde jaar technisch secundair onderwijs.

Binnen deze studierichting verkennen de leerlingen de wisselwerking tussen mens, voeding, milieu en hun eigen positie daarbinnen.

De studierichting is opgebouwd uit de componenten sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, voeding en expressie.

  • Natuurwetenschappen

We willen leerlingen laten ervaren dat heel wat activiteiten in ons dagelijks leven gebaseerd zijn op wetenschappelijke vaststellingen en metingen. Leerlingen verwerven technische inzichten die ze concretiseren in experimenten en eenvoudige realisaties. Op die manier kunnen zij succeservaringen opdoen.

  • Sociale wetenschappen

Binnen sociale wetenschappen nemen we de mens en zijn gedrag als uitgangspunt. We willen leerlingen stimuleren in het ontwikkelen van elementaire sociale vaardigheden. We streven ernaar leerlingen te leren luisteren naar elkaar, respectvol om te gaan met anderen, behulpzaam te zijn en samen te werken. Ze werken ook een aantal groepsreali­saties en sociale activiteiten uit. Verder onderzoeken we hoe de mens evolueert doorheen de verschillende levensfasen. We staan ook stil bij de rol die de mens opneemt in de samenleving.

  • Voeding

Leerlingen leren technische vaardigheden toepassen in verband met voedselbehandeling, rekening houden met ergonomisch, hygiënisch, milieubewust en veilig handelen.

  • Expressie

Leerlingen ontwikkelen organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden binnen beeld, beweging, klank en woord.

Bijzonder aan deze studierichting zijn de integrale opdrachten (IO) die deze vier componenten bundelen. In deze integrale opdrachten werken de leerlingen competentie ontwikkelend. De leerlingen leren zichzelf beter kennen aan de hand van vier competenties; onderzoeken, organiseren, presenteren en eigen studieloopbaan in handen nemen.