Wie waar

 

Schoolbestuur:

Burgemeester: Jan Spooren

Schepen van onderwijs: Lut Kint

Directeur: Klaas Van Audenhove

Technisch adviseur-coördinator: Bart Cums

ICT-coördinator: Marc Dene

 

Zorgteam: 

Leerlingenbegeleiding: Hanna Perdu en Thomas Hendrickx

Tuchtcoördinator: Bart Cums

Leercoaches: Maja Beke en Marjolein Putseys

Mentor voor nieuwe leerkrachten: Ann Denys